1. Miért látjuk a Holdat különbözőképpen?

A Holdat a Nap mindig félig megvilágítja (kivéve holdfogyatkozáskor). A Holdnak a Nap felé néző oldala fényesnek tűnik a visszavert napfény miatt, míg a Holdnak a Naptól távol eső oldala sötét. A Föld körüli keringése során a megvilágítottsága állandóan változik a Nap–Föld–Hold rendszer pozícióinak változása miatt. A köznyelv szerint a Hold megtelik, majd elfogy.

2. Mi a 4 holdállás vagy más néven holdfázis neve?

A Holdnak négy fő állása van: az újhold, az első negyed, a telihold és az utolsó negyed (más néven harmadik). Négy kisebb fázis is van: növekvő sarló, növekvő hold, fogyó hold és fogyó sarló.

3. Milyena a Hold nyolc fázisának neve helyes sorrendben?

A sorrendben a 8 holdfázis az újhold, a növekvő sarló, az első negyed, a növekvő hold, a telihold, a fogyó hold, az utolsó negyed és a fogyó sarló. A Hold ezt a nyolc fázist egymás után jeleníti meg, miközben minden hónapban végighalad a teljes holdcikluson. A holdciklus 27 napos, vagyis ennyi idő telik el, míg a Hold megkerüli a Földet.

4. Mi az újhold?

TEz a Hold első és tulajdonképpen láthatatlan fázisa. Ekkor a Hold megvilágított oldala a Nap felé, az éjszakai oldala pedig a Föld felé néz, ezért nem látjuk.

5. Mi az a növekvő sarló (vagy növekvő negyed)?

Ez a Hold második fázisa. Ez akkor fordul elő, amikor a Hold megvilágított fele többnyire távolodik a Földtől, és csak egy kis része látható a bolygónkról. A megvilágított rész napról napra növekszik.

6. Mi az első negyed (vagy félhold)?

Az első negyed a harmadik holdfázis. A Hold a pályája körüli út negyedénél tart, és a megvilágított oldalának fele látható. Ezért néha félholdnak is nevezik. Az első holdnegyed dél körül kel fel és éjfél körül nyugszik. Este magasan van az égen, és kiváló látványt nyújt.

7. Mi az a növekvő hold?

Ez a Hold negyedik fázisa. A Hold növekszik, egyre nagyobb és nagyobb, állapota a félhold és a telihold között van. A Holdnak ez a fázisa késő délutántól és az éjszaka nagy részében (15 órától hajnali 3 óráig) látható.

8. Mi az a telihold?

A telihold az ötödik holdfázis. A Hold a Föld szemszögéből nézve teljesen megvilágítottnak tűnik. Ez akkor fordul elő, amikor a Nap és a Hold között helyezkedik el a Föld. A Telihold napnyugta körül kel fel és napkelte körül nyugszik.

9. Mi az a fogyó hold?

Ez a Hold hatodik fázisa. A fogyó hold fázis a telihold és a félhold között van, ez azt jelenti, hogy a Hold egyre kisebb és kisebb, persze nem fizikailag, csak a megvilágított része csökken. A fogyó hold este 21 óra körül kel és reggel 9 óra körül nyugszik.

10. Mi az a harmadik negyed (vagy utolsó negyed)?

A harmadik negyed a hetedik holdfázis. A Hold a Föld szemszögéből úgy néz ki, mintha félig lenne megvilágítva, mivel csak a Hold felét látjuk és az a rész is csak félig van megvilágítva. Ezt a fázist éjféltől kora reggelig (6 óra) láthatjuk.

11. Mi az a fogyó sarló (vagy fogyó utolsó negyed)?

Ez a Hold nyolcadik és egyben utolsó fázisa. A Hold már majdnem visszatért arra a pontra a pályáján, ahol közvetlenül a Nap felé néz, és a mi szemszögünkből csak egy vékony görbét látunk. A fogyó sarló hajnal előttől kora délutánig látható.

12. Mi a félhold?

A félhold az első negyed és a harmadik negyed alternatív elnevezése (a negyed kifejezés a Hold Föld körüli ciklusának mértékére, nem pedig alakjára utal). A Félhold tehát az, amikor a Hold Föld felé néző felszínének csak a felét világítja meg a Nap fénye.

13. Melyik holdfázis a legalkalmasabb a csillaglesre?

A legalkalmasabb időszak a csillaglesre, illetve a csillagos égbolt megtekintésére az újhold környékén van, amikor a Hold nem látható az égen. Ekkor a reggeli és az esti égbolt is holdmentes, és kiválóan alkalmas csillagnézésre.

14. A legalkalmasabb időszak a csillaglesre, illetve a csillagos égbolt megtekintésére az újhold környékén van, amikor a Hold nem látható az égen. Ekkor a reggeli és az esti égbolt is holdmentes, és kiválóan alkalmas csillagnézésre.

Igen, mindenki ugyanazokat a Holdfázisokat látja. Az Egyenlítőtől északra és délre fekvő emberek azonban különböző szögekből látják a Hold aktuális fázisát. Ha a másik féltekére utaznál, a Hold ugyanabban a fázisban lenne, mint otthon, de a megszokotthoz képest fejjel lefelé jelenne meg.

MoonPhaseToday.org

Megosztás

Nyelvek

Moon, Luna, Mond, Lua, Luna, Hold, Lune

Moon Phase Today
Fase lunar de hoy
Die heutige Mondphase
A fase lunar de hoje
La Fase Lunare di Oggi
Mai holdállás
La phase lunaire d`aujourd` hui